TURVAVALJAD

TURVAVALJAD

Isikukaitsevahendite (IKV) õige kasutamine väldib kukkumisohtlike tööde ja muude toimingute puhul kehavigastusi.

Eriti just katustel, kuid hoonete muudeski osades on väga oluline kasutada tüübikinnitusega tooteid.

Isikukaitsevahendeid kasutatakse ka põllumajanduses, puude hooldusel, päästetöödel, tootmises ja ehituses. Isikukaitsevahendite hulka kuuluvad turvarakmed, mida saab olenevalt kasutusotstarbest erinevate moodulitega täiendada.